• Tiếng Việt
  • 简体中文
  • 繁體中文
  • Indonesia
  • Malay
  • Tiếng Việt

Vui Lòng Lựa Chọn Ngôn Ngữ Của Bạn

Introducing Broker (IB)

Z.com Trade đưa ra chương trình Introducing Broker (Nhà môi giới Giới thiệu, IB) hữu ích cho các khách hàng cá nhân và tổ chức. Khi giới thiệu khách hàng tới Z.com Trade, các IB sẽ nhận được khoản hoa hồng hấp dẫn dựa trên khối lượng giao dịch của khách hàng được giới thiệu! Chương trình IB của chúng tôi không yêu cầu bất kỳ chi phí đầu tư ban đầu nào, các IB sẽ được cấp những tài liệu tiếp thị sau đây:

IB Cấp 1 IB VIP
Sách Giới Thiệu Miễn Phí 30 50
Liên Kết Riêng để Khách Hàng Đăng Ký
Đào Tạo Khách Hàng -
Hội Thảo Hàng Quý -
(chia sẻ chi phí)
Hệ Thống Web dành cho IB
Dịch Vụ Khách Hàng Đặc Biệt 24 Giờ 24 Giờ
Mở tài khoản nhanh cho khách hàng -
Người Quản Lý Quan Hệ Riêng cho IB -

Các IB sẽ được quyền truy cập vào Hệ Thống Web IB của chúng tôi khi mở tài khoản IB, cho phép bạn truy cập vào các thông tin cấp vốn, giao dịch và các chi tiết khác của khách hàng được giới thiệu thật dễ dàng.

Trở thành Introducing Broker

1.Nhận Mức Hoa Hồng

Gửi email tới ib@z.com để nhận thỏa thuận IB.

2.Ký Các Giấy Tờ Của IB

Gửi lại bản sao đã ký của thỏa thuận IB cho chúng tôi.

3.Phê Duyệt Tiêu Chuẩn

Chúng tôi sẽ gửi Mã IB riêng và liên kết truy cập vào Hệ Thống Web IB tới địa chỉ email của bạn sau khi phê duyệt đơn đăng ký IB của bạn.

4.Trở Thành IB

Khách hàng cần nhập Mã IB của bạn trong tường “Người giới thiệu” khi đăng ký trực tuyến.

Nếu có bất kỳ truy vấn nào, vui lòng điền mẫu liên hệ sau đây hoặc gửi email tới ib@z.com

Nhập lại mã CAPTCHA từ trong hình
Thay đổi mã CAPTCHAĐọc mã CAPTCHA
 

Trở Lại Đầu Trang

Cảnh Báo Rủi Ro
Giao dịch các sản phẩm đòn bẩy có mức độ rủi ro cao. Bạn có thể thua lỗ vượt quá khoản đầu tư ban đầu và phải thanh toán thêm tiền. Những sản phẩm này không dành cho tất cả mọi người và bạn cần xin tư vấn độc lập nếu có bất kỳ nghi ngờ nào. Vui lòng đảm bảo rằng bạn hiểu rõ về các rủi ro.