• Tiếng Việt
  • 简体中文
  • 繁體中文
  • Indonesia
  • Malay
  • Tiếng Việt

Vui Lòng Lựa Chọn Ngôn Ngữ Của Bạn

Cập Nhật Mới Nhất

QUAN TRỌNG Changes to Market Hours (July 2019)

không có hình ảnh

Kính gửi Khách Hàng,

Xin lưu ý rằng giờ giao dịch có những thay đổi sau đây.
Toàn bộ thời gian dưới đây đều là giờ GMT.

2019/07/01
HKHSI: Ngừng giao dịch

2019/07/03
JP225: 2019/07/02 23:30 ~ 2019/07/03 20:45

US30: 2019/07/02 22:00 ~ 2019/07/03 17:15

USSPX500: 2019/07/02 22:00 ~ 2019/07/03 17:15

USNQ100: 2019/07/02 22:00 ~ 2019/07/03 17:15

Ngô: 2019/07/03 00:00 ~ 2019/07/03 12:45 and 2019/07/03 13:30 ~ 2019/07/03 17:05

Đậu tương: 2019/07/03 00:00 ~ 2019/07/03 12:45 and 2019/07/03 13:30 ~ 2019/07/03 17:05

2019/07/04

JP225: 2019/07/03 23:30 ~ 2019/07/04 20:45

US30: 2019/07/03 22:00 ~ 2019/07/04 17:00

USSPX500: 2019/07/03 22:00 ~ 2019/07/04 17:00

USNQ100: 2019/07/03 22:00 ~ 2019/07/04 17:00

USOIL: 2019/07/03 22:00 ~ 2019/07/04 17:00

Ngô: Ngừng giao dịch

Đậu tương: Ngừng giao dịch

Vàng: 2019/07/03 22:00 ~ 2019/07/04 17:00

Bạc: 2019/07/03 22:00 ~ 2019/07/04 17:00

2019/07/05

Ngô: AM Session Closed

Đậu tương: AM Session Closed

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Các nhân viên Dịch Vụ Khách Hàng của chúng tôi sẵn sàng hướng dẫn bạn thực hiện từng bước.

GMO-Z.com Trade Limited cam kết trở thành đối tác giao dịch đáng tin cậy của bạn – cung cấp dịch vụ chất lượng tốt nhất để gúp bạn đáp ứng nhu cầu giao dịch mọi lúc mọi nơi.

QUAN TRỌNG July 2019 Expiration Rollover Schedule

không có hình ảnh

Kính gửi Khách Hàng,

Please be aware that the following instruments’ expiration rollover dates for July 2019 are scheduled as follows:

2019/07/17 USOIL

2019/07/24 INDNIF

2019/07/29 HKHSI, CHNA50

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Các nhân viên Dịch Vụ Khách Hàng của chúng tôi sẵn sàng hướng dẫn bạn thực hiện từng bước.

GMO-Z.com Trade Limited cam kết trở thành đối tác giao dịch đáng tin cậy của bạn – cung cấp dịch vụ chất lượng tốt nhất để gúp bạn đáp ứng nhu cầu giao dịch mọi lúc mọi nơi.

QUAN TRỌNG Suspension of Accepting New Trading Account Applications and Opening New Trades

không có hình ảnh

Due to company policy, starting from 25/06/2019, we will stop accepting all live and demo trading account applications. Existing clients will be restricted from opening new positions, while close orders for outstanding positions will still be accepted.

We apologize for any inconvenience this may cause.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

QUAN TRỌNG Suspension of Accepting Trading Account Applications from Mainland China

không có hình ảnh

According to our company policy, starting from 19/06/2019, we have decided to stop accepting all trading account applications from Mainland China.

We apologize for any inconvenience this may cause.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

GMO-Z.com Trade Limited cam kết trở thành đối tác giao dịch đáng tin cậy của bạn – cung cấp dịch vụ chất lượng tốt nhất để gúp bạn đáp ứng nhu cầu giao dịch mọi lúc mọi nơi.

QUAN TRỌNG Changes to Market Hours (June 2019)

không có hình ảnh

Kính gửi Khách Hàng,

Xin lưu ý rằng giờ giao dịch có những thay đổi sau đây.
Toàn bộ thời gian dưới đây đều là giờ GMT.

2019/06/07
HKHSI: Ngừng giao dịch

2019/06/10
GER30: Ngừng giao dịch

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Các nhân viên Dịch Vụ Khách Hàng của chúng tôi sẵn sàng hướng dẫn bạn thực hiện từng bước.

GMO-Z.com Trade Limited cam kết trở thành đối tác giao dịch đáng tin cậy của bạn – cung cấp dịch vụ chất lượng tốt nhất để gúp bạn đáp ứng nhu cầu giao dịch mọi lúc mọi nơi.

Cảnh Báo Rủi Ro
Giao dịch các sản phẩm đòn bẩy có mức độ rủi ro cao. Bạn có thể thua lỗ vượt quá khoản đầu tư ban đầu và phải thanh toán thêm tiền. Những sản phẩm này không dành cho tất cả mọi người và bạn cần xin tư vấn độc lập nếu có bất kỳ nghi ngờ nào. Vui lòng đảm bảo rằng bạn hiểu rõ về các rủi ro.