• Tiếng Việt
  • 简体中文

Vui Lòng Lựa Chọn Ngôn Ngữ Của Bạn

Cập Nhật Mới Nhất

QUAN TRỌNG Changes to Trading Hours due to U.S. Winter Time

không có hình ảnh

Please note that New York will switch over to standard time (winter time) on 5 Nov 2018. As a result, the trading session of several products will be changed from the week beginning 5 Nov 2018 (Monday). For further details, please refer to Markets.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Các nhân viên Dịch Vụ Khách Hàng của chúng tôi sẵn sàng hướng dẫn bạn thực hiện từng bước.

GMO-Z.com Trade Limited cam kết trở thành đối tác giao dịch đáng tin cậy của bạn – cung cấp dịch vụ chất lượng tốt nhất để gúp bạn đáp ứng nhu cầu giao dịch mọi lúc mọi nơi.

QUAN TRỌNG Changes to Market Hours (November 2018)

không có hình ảnh

Kính gửi Khách Hàng,

Please be aware of the following changes to market hours due to the Thanksgiving Day of America and Japan.
Toàn bộ thời gian dưới đây đều là giờ GMT.

2018/11/22
JP225: 2018/11/21 23:30 ~ 2018/11/22 20:45

US30: 2018/11/21 23:00 ~ 2018/11/22 18:00

USSPX500: 2018/11/21 23:00 ~ 2018/11/22 18:00

USNQ100: 2018/11/21 23:00 ~ 2018/11/22 18:00

USOIL: 2018/11/21 23:00 ~ 2018/11/22 18:00

Ngô: Ngừng giao dịch

Đậu tương: Ngừng giao dịch

Vàng: 2018/11/21 23:00 ~ 2018/11/22 18:00

Silver:2018/11/21 23:00 ~ 2018/11/22 18:00

Bạch kim: 2018/11/21 23:00 ~ 2018/11/22 18:00

2018/11/23
JP225: 2018/11/22 23:30 ~ 2018/11/23 20:45

US30: 2018/11/22 23:00 ~ 2018/11/23 18:15

USSPX500: 2018/11/22 23:00 ~ 2018/11/23 18:15

USNQ100: 2018/11/22 23:00 ~ 2018/11/23 18:15

USOIL: 2018/11/22 23:00 ~ 2018/11/23 18:45

Ngô: 2018/11/23 14:30 ~ 2018/11/23 18:05

Đậu tương: 2018/11/23 14:30 ~ 2018/11/23 18:05

Vàng: 2018/11/22 23:00 ~ 2018/11/23 18:45

Silver:2018/11/22 23:00 ~ 2018/11/23 18:45

Bạch kim: 2018/11/22 23:00 ~ 2018/11/23 18:45

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Các nhân viên Dịch Vụ Khách Hàng của chúng tôi sẵn sàng hướng dẫn bạn thực hiện từng bước.

GMO-Z.com Trade Limited cam kết trở thành đối tác giao dịch đáng tin cậy của bạn – cung cấp dịch vụ chất lượng tốt nhất để gúp bạn đáp ứng nhu cầu giao dịch mọi lúc mọi nơi.

QUAN TRỌNG November 2018 Expiration Rollover Schedule

không có hình ảnh

Kính gửi Khách Hàng,

Please be aware that the following instruments’ expiration rollover dates for November 2018 are scheduled as follows:

2018/11/14 USOIL

2018/11/27 Corn

2018/11/28 INDNIF, CHNA50, HKHSI

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Các nhân viên Dịch Vụ Khách Hàng của chúng tôi sẵn sàng hướng dẫn bạn thực hiện từng bước.

GMO-Z.com Trade Limited cam kết trở thành đối tác giao dịch đáng tin cậy của bạn – cung cấp dịch vụ chất lượng tốt nhất để gúp bạn đáp ứng nhu cầu giao dịch mọi lúc mọi nơi.

QUAN TRỌNG UPDATE! Amendments to the Dormant Account Maintenance Fee

không có hình ảnh

Kính gửi Khách Hàng,

Please be aware that we have made changes to the Dormant Account Maintenance Fee.

Starting on 1st November 2018, a monthly Dormant Account Maintenance Fee of 10 EUR/USD will be charged on all Dormant Accounts, with the amount equivalent to the account’s base currency. All live trading accounts meeting the criteria below will be classified as a “Dormant Account”:

1. No trades within the past 3 calendar months
2. No open position within the past 3 calendar months
3. No deposit/withdrawal within the past 3 calendar months

Tài khoản không hoạt động có số dư 0 EUR/USD sẽ bị chấm dứt mà không cần thông báo, còn những tài khoản có dưới 10 EUR/USD sẽ bị tính phí số dư còn lại trong tài khoản giao dịch.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

GMO-Z.com Trade Limited cam kết trở thành đối tác giao dịch đáng tin cậy của bạn – cung cấp dịch vụ chất lượng tốt nhất để gúp bạn đáp ứng nhu cầu giao dịch mọi lúc mọi nơi. Các nhân viên Dịch Vụ Khách Hàng của chúng tôi sẵn sàng hướng dẫn bạn thực hiện từng bước.

QUAN TRỌNG Temporary Suspension for UnionPay Withdrawal Services during China National Day

không có hình ảnh

Please be aware that due to the National Day holidays of China, all GMO-Z.com Trade client fund withdrawals via UnionPay will be temporarily suspended from 29 Sep (Sat) to 07 Oct (Sun), 2018. This service will resume on 08 Oct (Mon) 2018.

The UnionPay deposit service will remain operational during the holidays. We apologize for any inconvenience this may cause.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

GMO-Z.com Trade Limited cam kết trở thành đối tác giao dịch đáng tin cậy của bạn – cung cấp dịch vụ chất lượng tốt nhất để gúp bạn đáp ứng nhu cầu giao dịch mọi lúc mọi nơi.

Cảnh Báo Rủi Ro
Giao dịch các sản phẩm đòn bẩy có mức độ rủi ro cao. Bạn có thể thua lỗ vượt quá khoản đầu tư ban đầu và phải thanh toán thêm tiền. Những sản phẩm này không dành cho tất cả mọi người và bạn cần xin tư vấn độc lập nếu có bất kỳ nghi ngờ nào. Vui lòng đảm bảo rằng bạn hiểu rõ về các rủi ro.