• Tiếng Việt
  • 简体中文
  • 繁體中文
  • Indonesia
  • Malay
  • Tiếng Việt

Vui Lòng Lựa Chọn Ngôn Ngữ Của Bạn

Cập Nhật Mới Nhất

QUAN TRỌNG May 2019 Expiration Rollover Schedule

không có hình ảnh

Kính gửi Khách Hàng,

Please be aware that the following instruments’ expiration rollover dates for May 2019 are scheduled as follows:

2019/05/16 USOIL

2019/05/29 HKHSI, CHNA50, INDNIF

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Các nhân viên Dịch Vụ Khách Hàng của chúng tôi sẵn sàng hướng dẫn bạn thực hiện từng bước.

GMO-Z.com Trade Limited cam kết trở thành đối tác giao dịch đáng tin cậy của bạn – cung cấp dịch vụ chất lượng tốt nhất để gúp bạn đáp ứng nhu cầu giao dịch mọi lúc mọi nơi.

QUAN TRỌNG Changes to Market Hours (May 2019)

không có hình ảnh

Kính gửi Khách Hàng,

Xin lưu ý rằng giờ giao dịch có những thay đổi sau đây.
Toàn bộ thời gian dưới đây đều là giờ GMT.

2019/5/1
HKHSI: Ngừng giao dịch

GER30: Ngừng giao dịch

2019/5/6
UK100: Ngừng giao dịch

2019/5/13
HKHSI: Ngừng giao dịch

2019/5/27
JP225: 2019/05/26 23:30 ~ 2019/05/27 20:45

US30: 2019/05/26 22:00 ~ 2019/05/27 17:00

USSPX500: 2019/05/26 22:00 ~ 2019/05/27 17:00

USNQ100: 2019/05/26 22:00 ~ 2019/05/27 17:00

UK100: Ngừng giao dịch

USOIL: 2019/05/26 22:00 ~ 2019/05/27 17:00

Ngô: Ngừng giao dịch

Đậu tương: Ngừng giao dịch

Vàng: 2019/05/26 22:00 ~ 2019/05/27 17:00

Bạc: 2019/05/26 22:00 ~ 2019/05/27 17:00

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Các nhân viên Dịch Vụ Khách Hàng của chúng tôi sẵn sàng hướng dẫn bạn thực hiện từng bước.

GMO-Z.com Trade Limited cam kết trở thành đối tác giao dịch đáng tin cậy của bạn – cung cấp dịch vụ chất lượng tốt nhất để gúp bạn đáp ứng nhu cầu giao dịch mọi lúc mọi nơi.

QUAN TRỌNG Beware of the Potential Impact of the Japan’s Golden Week on the Forex Market

không có hình ảnh

The Japanese Golden Week holiday will commence on 27th April, 2019. Please note that due to the accession of the new emperor, Crown Prince Naruhito, the holidays will be extended to a total of 10 days, and as a result, the Japanese financial markets will be closed for the week of 29th April to 3rd May, and 6th May, 2019.

The long holidays may lead to a shrinking of money market funds, potentially exacerbating currency fluctuations. In addition, as the US Federal Reserve will announce its interest rate decisions on 1st May, 2019, this may lead to lower liquidity and wider spreads. Please manage your open positions prudently and to reserve sufficient margin to cope with the potential risks involved during this period.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

GMO-Z.com Trade Limited cam kết trở thành đối tác giao dịch đáng tin cậy của bạn – cung cấp dịch vụ chất lượng tốt nhất để gúp bạn đáp ứng nhu cầu giao dịch mọi lúc mọi nơi.

QUAN TRỌNG We Now Accept Deposit through Credit Card!

không có hình ảnh

Good news!

We are so excited to tell you that deposits through credit card are now accepted!

The minimum deposit fund is USD 50 and maximum is USD 50,000, Visa and Mastercard are accepted. Please note that currently this service is not applicable to clients from Mainland China. Moreover, a withdrawal fee of 5% will be imposed on each withdrawal made after the deposit for accounts without any trade activities.

For further details, please refer to Account Funding.

DON’T miss our new deposit platform!

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Các nhân viên Dịch Vụ Khách Hàng của chúng tôi sẵn sàng hướng dẫn bạn thực hiện từng bước.

GMO-Z.com Trade Limited cam kết trở thành đối tác giao dịch đáng tin cậy của bạn – cung cấp dịch vụ chất lượng tốt nhất để gúp bạn đáp ứng nhu cầu giao dịch mọi lúc mọi nơi.

QUAN TRỌNG Beware of Market Liquidity During Holiday Period

không có hình ảnh

GMO-Z.com Trade Limited wishes you happy holidays!

Our office hours are as usual during Good Friday and Easter holidays between Apr 19 and Apr 22, 2019 respectively.

Important to note:
As there may be lack of market liquidity during the holiday period, this may result in wider spreads or greater price fluctuations. It is strongly advised that you maintain sufficient margin in your account by adjusting your positions or adding more funds in advance to avoid auto-closeout.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Các nhân viên Dịch Vụ Khách Hàng của chúng tôi sẵn sàng hướng dẫn bạn thực hiện từng bước.

GMO-Z.com Trade Limited cam kết trở thành đối tác giao dịch đáng tin cậy của bạn – cung cấp dịch vụ chất lượng tốt nhất để gúp bạn đáp ứng nhu cầu giao dịch mọi lúc mọi nơi.

Cảnh Báo Rủi Ro
Giao dịch các sản phẩm đòn bẩy có mức độ rủi ro cao. Bạn có thể thua lỗ vượt quá khoản đầu tư ban đầu và phải thanh toán thêm tiền. Những sản phẩm này không dành cho tất cả mọi người và bạn cần xin tư vấn độc lập nếu có bất kỳ nghi ngờ nào. Vui lòng đảm bảo rằng bạn hiểu rõ về các rủi ro.