• Tiếng Việt
  • 简体中文
  • 繁體中文
  • Indonesia
  • Malay
  • Tiếng Việt

Vui Lòng Lựa Chọn Ngôn Ngữ Của Bạn

Cập Nhật Mới Nhất

QUAN TRỌNG Closure of GMO-Z.com Trade Limited 有关技慕环球通金融终止营业之通知

không có hình ảnh

Kính gửi Khách Hàng,

We regret to inform you that GMO-Z.com Trade Limited (incorporated in Saint Vincent and the Grenadines) is terminating our business operations. Other existing GMO Financial Group affiliates are not affected.

Please close all your open positions as soon as possible and no later than 10 minutes before the end of product’s trading hours (vary by product) on 20th September 2019. Otherwise, we will close all your open positions on your behalf.

For accounts with remaining balance, we will arrange withdrawals to your registered bank account before 30th September 2019.

Thank you for your support and understanding. We apologize for any inconvenience this may cause.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

尊贵的客户,

我们遗憾地通知你,技慕环球通金融有限公司(圣文森特和格林纳丁斯注册)将会終止业务运营,而其他GMO金融集团关联公司并不会受到影响。

客户请尽快在2019年9月20日收盘前10分钟(收盘时间取决于相关的交易产品)之前把交易账户內的所有交易产品仓位平仓,否则本公司将会把所有仓位强制平仓。

如阁下的账户尚有余额,剩餘的款项将在2019年9月30日前被安排提款至阁下之登记银行账户内。

谢谢各客户一直以来的支持。如因此对您造成任何不便,我们深感歉意并感谢您的理解。

如有疑问,请随时联系我们。我们的客户服务主任乐意为您解答所有疑难。

QUAN TRỌNG Changes to Market Hours (September 2019)

không có hình ảnh

Kính gửi Khách Hàng,

Xin lưu ý rằng giờ giao dịch có những thay đổi sau đây.
Toàn bộ thời gian dưới đây đều là giờ GMT.

2019/09/02

US30: 2019/09/01 22:00 ~ 2019/09/02 17:00

USSPX500: 2019/09/01 22:00 ~ 2019/09/02 17:00

USNQ100: 2019/09/01 22:00 ~ 2019/09/02 17:00

USOIL: 2019/09/01 22:00 ~ 2019/09/02 17:00

Ngô: Ngừng giao dịch

Đậu tương: Ngừng giao dịch

Vàng: 2019/09/01 22:00 ~ 2019/09/02 17:00

Bạc: 2019/09/01 22:00 ~ 2019/09/02 17:00

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Các nhân viên Dịch Vụ Khách Hàng của chúng tôi sẵn sàng hướng dẫn bạn thực hiện từng bước.

GMO-Z.com Trade Limited cam kết trở thành đối tác giao dịch đáng tin cậy của bạn – cung cấp dịch vụ chất lượng tốt nhất để gúp bạn đáp ứng nhu cầu giao dịch mọi lúc mọi nơi.

QUAN TRỌNG September 2019 Expiration Rollover Schedule

không có hình ảnh

Kính gửi Khách Hàng,

Please be aware that the following instruments’ expiration rollover dates for September 2019 are scheduled as follows:

2019/09/11 JP225

2019/09/13 US30, USSPX500, USNQ100

2019/09/17 USOIL

2019/09/19 UK100, GER30

2019/09/25 INDNIF

2019/09/26 CHNA50, HKHSI

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Các nhân viên Dịch Vụ Khách Hàng của chúng tôi sẵn sàng hướng dẫn bạn thực hiện từng bước.

GMO-Z.com Trade Limited cam kết trở thành đối tác giao dịch đáng tin cậy của bạn – cung cấp dịch vụ chất lượng tốt nhất để gúp bạn đáp ứng nhu cầu giao dịch mọi lúc mọi nơi.

QUAN TRỌNG Changes to Market Hours (August 2019)

không có hình ảnh

Kính gửi Khách Hàng,

Xin lưu ý rằng giờ giao dịch có những thay đổi sau đây.
Toàn bộ thời gian dưới đây đều là giờ GMT.

2019/08/26
UK100: Ngừng giao dịch

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Các nhân viên Dịch Vụ Khách Hàng của chúng tôi sẵn sàng hướng dẫn bạn thực hiện từng bước.

GMO-Z.com Trade Limited cam kết trở thành đối tác giao dịch đáng tin cậy của bạn – cung cấp dịch vụ chất lượng tốt nhất để gúp bạn đáp ứng nhu cầu giao dịch mọi lúc mọi nơi.

QUAN TRỌNG August 2019 Expiration Rollover Schedule

không có hình ảnh

Kính gửi Khách Hàng,

Please be aware that the following instruments’ expiration rollover dates for August 2019 are scheduled as follows:

2019/08/15 USOIL

2019/08/28 HKHSI, CHNA50, INDNIF

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Các nhân viên Dịch Vụ Khách Hàng của chúng tôi sẵn sàng hướng dẫn bạn thực hiện từng bước.

GMO-Z.com Trade Limited cam kết trở thành đối tác giao dịch đáng tin cậy của bạn – cung cấp dịch vụ chất lượng tốt nhất để gúp bạn đáp ứng nhu cầu giao dịch mọi lúc mọi nơi.

Cảnh Báo Rủi Ro
Giao dịch các sản phẩm đòn bẩy có mức độ rủi ro cao. Bạn có thể thua lỗ vượt quá khoản đầu tư ban đầu và phải thanh toán thêm tiền. Những sản phẩm này không dành cho tất cả mọi người và bạn cần xin tư vấn độc lập nếu có bất kỳ nghi ngờ nào. Vui lòng đảm bảo rằng bạn hiểu rõ về các rủi ro.