• Tiếng Việt
  • 简体中文
  • 繁體中文
  • Indonesia
  • Malay
  • Tiếng Việt

Vui Lòng Lựa Chọn Ngôn Ngữ Của Bạn

Cập Nhật Mới Nhất

QUAN TRỌNG Changes to Trading Hours due to U.S. Daylight Savings Time

không có hình ảnh

Please note that New York will switch over to daylight savings time (Summer time) on 10 Mar 2019. As a result, the trading session of several products will be changed from the week beginning 11 Mar 2019 (Monday). For further details, please refer to Markets.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Các nhân viên Dịch Vụ Khách Hàng của chúng tôi sẵn sàng hướng dẫn bạn thực hiện từng bước.

GMO-Z.com Trade Limited cam kết trở thành đối tác giao dịch đáng tin cậy của bạn – cung cấp dịch vụ chất lượng tốt nhất để gúp bạn đáp ứng nhu cầu giao dịch mọi lúc mọi nơi.

QUAN TRỌNG March 2019 Expiration Rollover Schedule

không có hình ảnh

Kính gửi Khách Hàng,

Please be aware that the following instruments’ expiration rollover dates for March 2019 are scheduled as follows:

2019/03/06 JP225

2019/03/08 US30, USSPX500, USNQ100

2019/03/14 UK100, GER30

2019/03/15 USOIL

2019/03/27 CHNA50, INDNIF, HKHSI

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Các nhân viên Dịch Vụ Khách Hàng của chúng tôi sẵn sàng hướng dẫn bạn thực hiện từng bước.

GMO-Z.com Trade Limited cam kết trở thành đối tác giao dịch đáng tin cậy của bạn – cung cấp dịch vụ chất lượng tốt nhất để gúp bạn đáp ứng nhu cầu giao dịch mọi lúc mọi nơi.

QUAN TRỌNG Temporary Trading Suspension on some CFDs

không có hình ảnh

Please be aware that trading of US30_z, USSPX500_z, USNQ100_z, USOIL_z, Corn_z and Soybeans_z are currently suspended due to technical issue at CME Group Inc..

Related News in Bloomberg.

We apologise for any inconvenience caused.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

GMO-Z.com Trade Limited cam kết trở thành đối tác giao dịch đáng tin cậy của bạn – cung cấp dịch vụ chất lượng tốt nhất để gúp bạn đáp ứng nhu cầu giao dịch mọi lúc mọi nơi.

QUAN TRỌNG Adjustment to the Minimum UnionPay Deposit Amount

không có hình ảnh

Please note that starting from today, the minimum UnionPay deposit amount has been adjusted to 100 RMB per single transaction. Don’t miss this opportunity, Deposit Now!

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

GMO-Z.com Trade Limited cam kết trở thành đối tác giao dịch đáng tin cậy của bạn – cung cấp dịch vụ chất lượng tốt nhất để gúp bạn đáp ứng nhu cầu giao dịch mọi lúc mọi nơi.

QUAN TRỌNG Changes to Market Hours (February 2019)

không có hình ảnh

Kính gửi Khách Hàng,

Please be aware of the following changes to market hours due to Chinese New Year and US President’s Day holidays.
Toàn bộ thời gian dưới đây đều là giờ GMT.

2019/2/4
HKHSI: 2019/2/4 01:15 ~ 2019/2/4 04:00

2019/2/5
HKHSI: ngừng giao dịch

2019/2/6
HKHSI: ngừng giao dịch

2019/2/7
HKHSI: ngừng giao dịch

2019/2/18
JP225: 2019/2/17 23:30 ~ 2019/2/18 20:45

US30: 2019/2/17 23:00 ~ 2019/2/18 18:00

USSPX500: 2019/2/17 23:00 ~ 2019/2/18 18:00

USNQ100: 2019/2/17 23:00 ~ 2019/2/18 18:00

USOIL: 2019/2/17 23:00 ~ 2019/2/18 18:00

Ngô: ngừng giao dịch

Đậu tương: ngừng giao dịch

Vàng: 2019/2/17 23:00 ~ 2019/2/18 18:00

Bạc: 2019/2/17 23:00 ~ 2019/2/18 18:00

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Các nhân viên Dịch Vụ Khách Hàng của chúng tôi sẵn sàng hướng dẫn bạn thực hiện từng bước.

GMO-Z.com Trade Limited cam kết trở thành đối tác giao dịch đáng tin cậy của bạn – cung cấp dịch vụ chất lượng tốt nhất để gúp bạn đáp ứng nhu cầu giao dịch mọi lúc mọi nơi.

Cảnh Báo Rủi Ro
Giao dịch các sản phẩm đòn bẩy có mức độ rủi ro cao. Bạn có thể thua lỗ vượt quá khoản đầu tư ban đầu và phải thanh toán thêm tiền. Những sản phẩm này không dành cho tất cả mọi người và bạn cần xin tư vấn độc lập nếu có bất kỳ nghi ngờ nào. Vui lòng đảm bảo rằng bạn hiểu rõ về các rủi ro.