• Tiếng Việt
  • 简体中文
  • Indonesia
  • Malay
  • Tiếng Việt

Vui Lòng Lựa Chọn Ngôn Ngữ Của Bạn

Thị Trường: Ngoại Hối & Kim Loại Giao Ngay

Thông Số Hợp Đồng
Ký hiệu Quy Mô Giao Dịch Lệnh Tối Thiểu (lô) Lệnh Tối Đa (lô) Thay Đổi Giá Nhỏ Nhất Biên Độ* Biên Độ Trong Khoảng Thời Gian Cụ Thể# Thực Hiện Giao Dịch
Ngoại Hối (Hợp Đồng Giao Ngay)
EURUSD EURUSD_z 10.000 1 200 0,00001 USD 2,0 2,6 Chấp hành hoặc Hủy bỏ (FOK)
GBPUSD GBPUSD_z 10.000 1 200