• Tiếng Việt
  • 简体中文
  • 繁體中文
  • Indonesia
  • Malay
  • Tiếng Việt

Vui Lòng Lựa Chọn Ngôn Ngữ Của Bạn

Thị Trường: Indices / Commodities (Futures)

Thông Số Hợp Đồng
Ký hiệu Quy mô giao dịch Lệnh Tối Thiểu (lô) Lệnh Tối Đa (lô) Thay Đổi Giá Nhỏ Nhất Biên Độ*
Chỉ số chứng khoán (Hợp đồng tương lai)
UK100_z 1 1 20 0,1 GBP 5,3
GER30_z 1 1 20 0,1 EUR 8,3
JP225_z 10 1 200 1 JPY 12
US30_z 1 1 20 1 USD 12
USSPX500_z 1 1 200 0,1 USD 1,4
USNQ100_z 1 1 200 0,1 USD 3,5
CHNA50_z 1 1 20 1 USD 10
INDNIF_z 1 1 20 0,1 USD 6
HKHSI_z 1 1 200 1 HKD 10
Năng lượng & Hàng hóa trồng trọt (Hợp đồng tương lai)
USOIL_z 10 1 500 0,01 USD 0,04
Ngô_z 1 1 200 0,1 USD 0,4
Đậu tương_z 1 1 200 0,1 USD 0,4

*Các biên độ nêu trên được áp dụng trong tình hình thị trường bình thường và áp dụng cho các Tài Khoản Tiêu Chuẩn. Một số tài khoản, chẳng hạn như tài khoản của các khách hàng thuộc một số đơn vị trung gian có thể bị nâng giá hoặc chịu phí hoa hồng trong một số trường hợp.
Tải xuống thông tin sản phẩm khác

Lệnh Mở Tối Đa
Loại Tài Khoản Lệnh Mở Tối Đa (bao gồm các lệnh Đang Chờ Xử Lý)
MT4 200 40 lệnh cá nhân (đối với mọi ký hiệu gộp lại)
MT4 400 40 lệnh cá nhân (đối với mọi ký hiệu gộp lại)
Auton
US 30_z, CHN A50_z, IND NIF_z, UK 100_z, GER 30_z 800 lô
JP 225_z, US SPX500_z, US NQ100_z, HK HSI_z, Ngô_z, Đậu tương_z 8.000 lô
USOIL_z 20.000 lô

*bao gồm các lệnh đang chờ xử lý

Giờ hoạt động của thị trường

Sản Phẩm Thời Gian Có Thể Giao Dịch Giờ Giao Dịch (GMT)
UK100_z Thứ Hai - Thứ Sáu 08:00 - 21:00
GER30_z Thứ Hai - Thứ Sáu 07:00 - 21:00
JP225_z Chủ Nhật - Thứ Sáu 23:30 - 22:00
US30_z Chủ Nhật - Thứ Sáu 23:00 - 21:15
USSPX500_z Chủ Nhật - Thứ Sáu 23:00 - 21:15
USNQ100_z Chủ Nhật - Thứ Sáu 23:00 - 21:15
CHNA50_z Thứ Hai - Thứ Sáu 01:15 - 07:25
INDNIF_z Thứ Hai - Thứ Sáu 01:00 - 10:10 và 11:15 - 17:30
HKHSI_z Thứ Hai - Thứ Sáu 01:15 - 04:00 và 05:00 - 08:15
USOIL_z Chủ Nhật - Thứ Sáu 23:00 - 21:45
Ngô_z Thứ Hai - Thứ Sáu 01:00 - 13:45 và 14:30 - 19:15
Đậu tương_z Thứ Hai - Thứ Sáu 01:00 - 13:45 và 14:30 - 19:15

Giờ Chuẩn Miền Đông (EST) từ 2:00 sáng ngày Chủ Nhật đầu tiên của tháng 11 đến 2:00 sáng ngày Chủ Nhật đầu tiên của tháng 3.
Xin lưu ý rằng hoạt động giao dịch với mọi sản phẩm đều sẽ tạm dừng từ 22:00 - 22:05 (GMT) tất cả các ngày giao dịch trong thời gian EST.

Sản Phẩm Thời Gian Có Thể Giao Dịch Giờ Giao Dịch (GMT)
UK100_z Thứ Hai - Thứ Sáu 07:00 - 20:00
GER30_z Thứ Hai - Thứ Sáu 06:00 - 20:00
JP225_z Chủ Nhật - Thứ Sáu 23:30 - 21:00
US30_z Chủ Nhật - Thứ Sáu 22:00 - 20:15
USSPX500_z Chủ Nhật - Thứ Sáu 22:00 - 20:15
USNQ100_z Chủ Nhật - Thứ Sáu 22:00 - 20:15
CHNA50_z Thứ Hai - Thứ Sáu 01:15 - 07:25
INDNIF_z Thứ Hai - Thứ Sáu 01:00 - 10:10 và 11:15 - 17:30
HKHSI_z Thứ Hai - Thứ Sáu 01:15 - 04:00 và 05:00 - 08:15
USOIL_z Chủ Nhật - Thứ Sáu 22:00 - 20:45
Ngô_z Thứ Hai - Thứ Sáu 00:00 - 12:45 và 13:30 - 18:15
Đậu tương_z Thứ Hai - Thứ Sáu 00:00 - 12:45 và 13:30 - 18:15

Giờ Mùa Hè Miền Đông (EDT) từ 2:00 sáng ngày Chủ Nhật thứ hai của tháng 3 đến 2:00 sáng ngày Chủ Nhật đầu tiên của tháng 11.
Xin lưu ý rằng hoạt động giao dịch với mọi sản phẩm đều sẽ tạm dừng từ 21:00 - 21:05 (GMT) tất cả các ngày giao dịch trong thời gian EDT.

Chuyển hạn khi hết hạn

Mọi hợp đồng tương lai gốc (chỉ số, năng lượng và hàng hóa trồng trọt) có ngày đáo hạn, khi đó hợp đồng gốc hết hạn khi kết thúc ngày giao dịch cuối cùng. Tại Z.com Trade, bạn có thể giao dịch liên tục mà không phải đóng lệnh với bất kỳ hợp đồng hết hạn nào. Bạn không phải đưa ra bất kỳ chỉ dẫn chuyển hạn nào hay tự mình chuyển hạn các lệnh như vậy.

Tương tự như chuyển hạn qua đêm, các lệnh vẫn mở khi kết thúc giao dịch vào Ngày Hết Hạn sẽ tự động được chuyển từ tháng trước (hợp đồng sắp hết hạn hiện tại) sang tháng sau (hợp đồng mới tiếp theo) và chênh lệch giá giữa giá kết thúc của hai hợp đồng gốc sẽ được hệ thống điều chỉnh.

Xin lưu ý rằng chuyển hạn khi hết hạn sẽ hình thành một phần lợi nhuận thả nổi và lỗ thả nổi nhưng không ảnh hưởng tới khoản ký quỹ có thể sử dụng

"Ngày hết hạn" là ngày chuyển hạn diễn ra trước ngày giao dịch cuối cùng của hợp đồng gốc và được Z.com Trade xác định trước dựa trên độ khả dụng và tính thanh khoản. Ngày hết hạn sắp tới của các chỉ số chứng khoán và hợp đồng hàng hóa sẽ được công bố trên trang web của chúng tôi

Các sản phẩm CFD được nêu dưới đây sẽ được chuyển hạn khi hết hạn.

Các Chỉ Số Chứng Khoán
Sản Phẩm Tần suất chuyển hạn
UK100_z Hàng quý
GER30_z Hàng quý
JP225_z Hàng quý
US30_z Hàng quý
USSPX500_z Hàng quý
USNQ100_z Hàng quý
CHNA50_z Hàng tháng
INDNIF_z Hàng tháng
HKHSI_z Hàng tháng
Hàng hóa: Năng lượng và Hàng hóa trồng trọt
Sản Phẩm Tần suất chuyển hạn
USOIL_z Hàng tháng
Ngô_z Tháng 2, Tháng 4, Tháng 6, Tháng 11
Đậu tương_z Tháng 2, Tháng 4, Tháng 6, Tháng 10, Tháng 12

Xin lưu ý rằng các kim loại quý (vàng, bạc và bạch kim) được giao dịch dưới dạng hợp đồng giao ngay và sẽ được chuyển hạn qua đêm.

Trở Lại Đầu Trang

Cảnh Báo Rủi Ro
Giao dịch các sản phẩm đòn bẩy có mức độ rủi ro cao. Bạn có thể thua lỗ vượt quá khoản đầu tư ban đầu và phải thanh toán thêm tiền. Những sản phẩm này không dành cho tất cả mọi người và bạn cần xin tư vấn độc lập nếu có bất kỳ nghi ngờ nào. Vui lòng đảm bảo rằng bạn hiểu rõ về các rủi ro.