• Tiếng Việt
  • 简体中文
  • Indonesia
  • Malay
  • Tiếng Việt

Vui Lòng Lựa Chọn Ngôn Ngữ Của Bạn

Chi Tiết Hợp Đồng

Đọc nội dung bên dưới để biết thông tin chi tiết về các thông số kỹ thuật và thông tin giao dịch của chúng tôi.

Phí & Hoa Hồng

Phí Mở Tài Khoản Không có
Dormant Account Maintenance Fee 10 USD for accounts which have no trades, open positions, deposits or withdrawals in 6 consecutive months
Phí Tự Động Ngừng Giao Dịch Không có

Quy Tắc Ký Quỹ

Đơn Vị Tiền Tệ của Tài Khoản USD hoặc EUR
Số Tiền Ký Gửi Ban Đầu Tối Thiểu Không có
Ký Quỹ Bắt Buộc Khác nhau tùy theo loại công cụ - vui lòng tham khảo mục bên dưới
Yêu Cầu Giải Chấp Sẽ không đưa ra yêu cầu giải chấp
Tự Động Ngừng Giao Dịch Các lệnh của bạn sẽ được tự động ngừng giao dịch nếu vốn tự có của bạn giảm xuống dưới 100% tỷ lệ ký quỹ với đơn vị tiền tệ gốc của tài khoản. Khi kích hoạt tự động ngừng giao dịch, mọi lệnh mở của bạn sẽ được thanh lý. Bạn chịu trách nhiệm theo dõi tài khoản của mình và duy trì 100% số tiền ký quỹ bắt buộc tùy từng thời điểm.