• Tiếng Việt
  • 简体中文
  • 繁體中文
  • Indonesia
  • Malay
  • Tiếng Việt

Vui Lòng Lựa Chọn Ngôn Ngữ Của Bạn

Sản Phẩm Đầu Tư Phổ Biến - Tiền Mã Hóa

CFD Tiền Mã Hóa Là Gì?

Tron giao dịch CFD tiền mã hóa, bạn không thực sự mua hay bán tiền mã hóa. Thay vì thế, bạn bán hoặc mua hợp đồng để dự đoán mức tăng hoặc giảm giá trong tương lai của tiền mã hóa thông qua giao dịch ký quỹ. Vì thế, không cần dùng tới “ví điện tử”. Khoản lời hoặc lỗ khi tất toán là mức chênh lệch trong biến động giá.

Các loại tiền mã hóa phổ biến

Chúng tôi đưa ra ba loại tiền mã hóa để giao dịch: Bitcoin, Ethereum và Litecoin.

Bạn có thể thực hiện đầu tư chiến lược dựa trên tình hình thị trường, chẳng hạn như giao dịch Litecoin khi giá Bitcoin ổn định.

Z.com Trade đưa ra mức đòn bẩy tối đa 5 lần đối với CFD tiền mã hóa.

Báo Giá Đơn Giản và Lệnh Đa Chức Năng

Trong CFD tiền mã hóa, chúng tôi áp dụng báo giá hai chiều với cả giá “BÁN” và “MUA”. Với một báo giá đơn giản, bạn có thể chỉ định loại lệnh, danh mục và số tiền để đặt quyền chọn. Cách thực hiện rất rõ ràng.

Chúng tôi cung cấp 6 loại lệnh tổng hợp (Lệnh Một Lần Bấm, Lệnh Thị Trường, Lệnh Giới Hạn, Lệnh Dừng, Lệnh Chốt Lời, Lệnh Dừng Lỗ) để sử dụng giao dịch trong các thị trường biến động.

Nếu bạn đã có kinh nghiệm trong giao dịch ngoại hối ký quỹ, bạn sẽ sử dụng thành thạo tính năng này.

Thu Lợi Nhuận Ngay Cả Khi Giá Giảm

Trong CFD tiền mã hóa, có thể thu lời từ một giao dịch ngay cả khi giá của tiền mã hóa giảm. Điều này không thể xảy ra khi mua tiền mã hóa thực sự.

Ví dụ, trong hoạt động của ví tiền bitcoin, bạn dự kiến giá Bitcoin sẽ giảm, nhưng bạn không thể bán khống bitcoin với mức giá cao trước và mua lại với mức giá thấp hơn.

Giá của tiền mã hóa lấy Bitcoin làm trung tâm có thể tiếp tục tăng hoặc giảm trong tương lai. Cho dù điều kiện thị trường như thế nào, bạn vẫn có thể thu lợi nhuận giao dịch khi sử dụng CFD tiền mã hóa.

Không có hoa hồng hay phí xử lý

Không có phí giao dịch: Bạn có thể giao dịch thoải mái mà không phải lo về phí giao dịch.

Không có phí nạp tiền: Số vốn của bạn không bị hạn chế. Hãy kiếm lời và rút tiền theo cách bạn muốn.

Ngoài ra, chúng tôi đưa ra các đòn bẩy 2,5 lần hoặc 5 lần, để bạn có thể sử dụng tiền của mình hiệu quả hơn và khuếch đại lợi nhuận.

Chi phí giao dịch duy nhất bạn phải trả là mức chênh lệch.

*Nếu bạn giữ bất kỳ vị thế tiền mã hóa nào qua đêm, bạn sẽ phải trả phí chuyển hạn qua đêm.

Cảnh Báo Rủi Ro
Giao dịch các sản phẩm đòn bẩy có mức độ rủi ro cao. Bạn có thể thua lỗ vượt quá khoản đầu tư ban đầu và phải thanh toán thêm tiền. Những sản phẩm này không dành cho tất cả mọi người và bạn cần xin tư vấn độc lập nếu có bất kỳ nghi ngờ nào. Vui lòng đảm bảo rằng bạn hiểu rõ về các rủi ro.