• Tiếng Việt
  • 简体中文
  • 繁體中文
  • Indonesia
  • Malay
  • Tiếng Việt

Vui Lòng Lựa Chọn Ngôn Ngữ Của Bạn

Thị Trường: Tiền mã hóa

Thông Số Hợp Đồng
Ký hiệu Quy mô giao dịch Lệnh Tối Thiểu (lô) Lệnh Tối Đa (lô) Thay Đổi Giá Nhỏ Nhất Biên Độ*
Tiền mã hóa
BTCUSD_z 1 0,1 1 0,01 USD 50
ETHUSD_z 1 1 20 0,01 USD 8
LTCUSD_z 1 1 20 0,01 USD 4

*Xin lưu ý rằng chúng tôi không đưa ra biên độ cố định cho tất cả các sản phẩm tiền mã hóa, và các biên độ trên là biên độ trung bình hiện có.

Lệnh Mở Tối Đa
Loại Tài Khoản Lệnh Mở Tối Đa (bao gồm các lệnh Đang Chờ Xử Lý)
MT4 200 40 lệnh cá nhân (đối với mọi ký hiệu gộp lại)
MT4 400 40 lệnh cá nhân (đối với mọi ký hiệu gộp lại)

*bao gồm các lệnh Đang Chờ Xử Lý

Giờ Giao Dịch

Sản Phẩm Thời Gian Có Thể Giao Dịch Giờ Giao Dịch (GMT)
BTCUSD_z Thứ Hai - Thứ Sáu 00:05 - 23:55
ETHUSD_z Thứ Hai - Thứ Sáu 00:05 - 23:55
LTCUSD_z Thứ Hai - Thứ Sáu 00:05 - 23:55

Giờ Chuẩn Miền Đông (EST) từ 2:00 sáng ngày Chủ Nhật đầu tiên của tháng 11 đến 2:00 sáng ngày Chủ Nhật đầu tiên của tháng 3.
Xin lưu ý rằng hoạt động giao dịch với mọi sản phẩm đều sẽ tạm dừng từ 22:00 - 22:05 (GMT) tất cả các ngày giao dịch trong thời gian EST.

Sản Phẩm Thời Gian Có Thể Giao Dịch Giờ Giao Dịch (GMT)
BTCUSD_z Thứ Hai - Thứ Sáu 00:05 - 23:55
ETHUSD_z Thứ Hai - Thứ Sáu 00:05 - 23:55
LTCUSD_z Thứ Hai - Thứ Sáu 00:05 - 23:55

Giờ Mùa Hè Miền Đông (EDT) từ 2:00 sáng ngày Chủ Nhật thứ hai của tháng 3 đến 2:00 sáng ngày Chủ Nhật đầu tiên của tháng 11.
Xin lưu ý rằng hoạt động giao dịch với mọi sản phẩm đều sẽ tạm dừng từ 21:00 - 21:05 (GMT) tất cả các ngày giao dịch trong thời gian EDT.

Chuyển Hạn Qua Đêm

Thuật ngữ này chỉ số tiền lãi thu được hoặc phải trả khi bạn giữ một lệnh tiền mã hóa qua đêm.

Các lệnh mở được tự động chuyển hạn vào mỗi ngày giao dịch từ 22:00 GMT (21:00 GMT trong thời gian giờ mùa hè New York) để ngăn ngừa tất toán tài sản gốc. Số tiền chuyển hạn sẽ được thực hiện (nghĩa là trừ hoặc cộng vào số dư tài khoản và có thể rút ra đối với các khoản chuyển hạn dương) ngay lập tức, và áp dụng cho số dư tiền mặt của bạn vào ngày làm việc tiếp theo sau khi đóng giao dịch (nghĩa là T+1).

Đối với các lệnh mở giữ qua đêm khi Đóng Giao Dịch vào Thứ Tư, sẽ áp dụng chuyển hạn “3 ngày” để tài khoản tất toán giao dịch qua khoảng thời gian cuối tuần. Bất kỳ lệnh nào giữ qua đêm khi Đóng Giao Dịch vào Thứ Sáu và đóng vào Thứ Hai tiếp theo sẽ được chuyển hạn “1 ngày”. Bạn có thể xem thông tin về chuyển hạn trên sàn giao dịch của chúng tôi.

Trở Lại Đầu Trang

Cảnh Báo Rủi Ro
Giao dịch các sản phẩm đòn bẩy có mức độ rủi ro cao. Bạn có thể thua lỗ vượt quá khoản đầu tư ban đầu và phải thanh toán thêm tiền. Những sản phẩm này không dành cho tất cả mọi người và bạn cần xin tư vấn độc lập nếu có bất kỳ nghi ngờ nào. Vui lòng đảm bảo rằng bạn hiểu rõ về các rủi ro.