• Tiếng Việt
 • 简体中文
 • 繁體中文
 • Indonesia
 • Malay
 • Tiếng Việt

Vui Lòng Lựa Chọn Ngôn Ngữ Của Bạn

Chương trình Phần thưởng điểm Z-POINT

一边交易一边赚分,回馈高达8000美元!

Thời gian khuyến mãi

Từ ngày 03 tháng 12 năm 2018 đến ngày 30 tháng 04 năm 2019

Cách nhận Điểm Z-POINT

Mở tài khoản thực


Mở tài khoản thực MT4 đã được xác minh trực tiếp trên GMO-Z.com Trade Limited.

Ký gửi tiền


Gửi khoản tiền gửi mới từ 2.000 USD trở lên trong Thời gian Tính toán.

Giao dịch


Nhận điểm Z-Point cho tất cả các giao dịch FX, CFD và Bullion trong Thời gian Tính toán.

Get Z-Point & Rebate


Trade per-side Phần thưởng điểm Z-Point
1 lot FX 1 Z-Point
1 lot CFD 0,5 Z-Point
1 lot Bullion 0,3 Z-Point

Redeem US$100 towards the real account for every 800 Z-Points, enjoy highest US$8,000 rebate!

800 lot FX =800Z-Point =USD100
1,600 lot CFD =800Z-Point
2,667 lot Bullion =800Z-Point

Ví dụ:

Jack mở tài khoản thực MT4 đã được xác minh vào ngày 12 tháng 12 năm 2018. Trong khoảng thời gian từ ngày 12 tháng 12 năm 2018 đến ngày 31 tháng 03 năm 2019, anh ấy gửi vào tài khoản tổng cộng 8.000 USD và giao dịch tổng cộng 1.300 lot cặp EURUSD và 500 lot cặp USDJPY mỗi bên, với tổng số 1.800 lot giao dịch FX mỗi bên. Vì Jack đã hoàn thành a) yêu cầu mở tài khoản và b) yêu cầu gửi tiền tối thiểu nên anh ấy sẽ nhận được 1.800 điểm Z-Point cho giao dịch của mình.

Jack có thể đổi để nhận 200 USD với 1600 điểm Z-Point.

200 điểm Z-Point còn lại (1800-1600) sẽ hết hạn sau Ngày hết hạn (30 tháng 04 năm 2019).
Andy mở một tài khoản thực MT4 đã được xác minh và gửi khoản tiền gửi 5.000 USD vào ngày 03 tháng 01 năm 2019. Từ ngày 03 tháng 01 năm 2019 đến ngày 30 tháng 04 năm 2019, anh ấy giao dịch tổng cộng 1.200 lot cặp USDCHF, 3.500 lot Vàng và 1.500 lot Bạc mỗi bên, với tổng số 1.200 lot FX và 5.000 lot giao dịch Bullion mỗi bên.
Andy sẽ nhận được số điểm Z-Point sau đây khi anh ấy hoàn thành tất cả các tiêu chí sau đây:
1.200 lot FX với 1 điểm Z-Point mỗi lot + 5.000 lot Vàng với 0,3 điểm Z-Point mỗi lot
= 1.200 + 1.500
= 2.700 điểm Z-Point

Anh ấy có thể đổi để nhận được tối đa 300 USD với số dư điểm Z-Point của mình bất cứ lúc nào trước Ngày hết hạn vào ngày 31 tháng 05 năm 2019.

Điều khoản và Điều kiện

Tính hội đủ điều kiện & Thời gian Khuyến mãi
 1. Chương trình khuyến mãi có hiệu lực từ ngày 03 tháng 12 năm 2018 đến ngày 30 tháng 04 năm 2019, bao gồm cả hai ngày đầu và cuối ("Thời gian Khuyến mãi"). Thời gian Tính toán được xác định là tháng mở tài khoản cộng với 3 tháng theo lịch tiếp theo. Ngày hết hạn của Điểm Z-Point sẽ là 1 tháng sau khi kết thúc Thời gian Tính toán.
 2. Để đủ điều kiện tham gia "Chiến dịch Phần thưởng Điểm Z-Point", khách hàng phải đáp ứng tất cả các yêu cầu sau:
  1. Khách hàng phải mở tài khoản thực MT4 đã được xác minh (Đòn bẩy 1:200 hoặc Đòn bẩy 1:400) trực tiếp trên GMO-Z.com Trade Limited trong Thời gian Khuyến mãi, trong đó tài khoản thực MT4 đã xác minh được xác định là đã gửi tất cả các tài liệu được yêu cầu và đã được Z.com Trade xác minh thành công; và
  2. Khách hàng phải gửi khoản tiền gửi mới từ 2.000 USD trở lên trong Thời gian Tính toán; và
  3. Khách hàng phải giao dịch các lot FX, CFD hoặc Bullion bằng tài khoản thực MT4 đã được xác minh trong Thời gian Tính toán; và
  4. Khách hàng không được nhận bất kỳ phần thưởng nào nếu họ không đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào ở trên; và
  5. Khoản tiền gửi, số tiền giao dịch và số dư điểm Z-Point sẽ được tính riêng cho từng tài khoản thực MT4 đã được xác minh. Khách hàng có nhiều tài khoản thực phải đáp ứng yêu cầu đổi quà riêng cho từng tài khoản.
Chi tiết Khuyến mãi
 1. Tiền thưởng và Cách tính toán
  1. Đổi 800 điểm Z-Point để nhận được 100 USD. Số điểm đổi phải là bội số của 800. Nếu không đổi điểm Z-Point trước ngày hết hạn, số điểm dư sẽ trở về 0.
  2. Mỗi khách hàng được quyền hưởng tiền thưởng tối đa 8.000 USD trong chương trình khuyến mãi này.
  3. Điểm Z-Point được tích lũy bằng cách cộng tất cả các lô giao dịch được thực hiện cho mỗi tài khoản trong Thời gian Tính toán (không thể kết hợp nhiều tài khoản).
  4. Để có định nghĩa toàn diện về quy mô lot giao dịch và phân loại sản phẩm, vui lòng tham khảo vùng Thị trường của chúng tôi.
Quy định khác
 1. Khách hàng phải thông báo cho Bộ phận Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi tại cs.trade@z.com về số điểm đổi thưởng trước Ngày hết hạn. Sau khi nhận và xác minh yêu cầu của khách hàng, số tiền nhận được sẽ được ghi có vào tài khoản thực của khách hàng trong vòng 1-2 ngày làm việc.
 2. Khách hàng chỉ được đổi điểm một lần mỗi tháng theo lịch.
 3. Z.com Trade cung cấp Chương trình Khuyến mãi cho mọi Khách hàng đủ điều kiện và/hoặc (các) khu vực pháp lý nào mà họ thấy phù hợp và bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của mình, từ chối đăng ký bất kỳ khách hàng nào cho Chương trình Khuyến mãi. Ngoài ra, Z.com Trade bảo lưu quyền loại bỏ bất kỳ người tham gia Chương trình Khuyến mãi nào thao túng hoặc cố gắng thao túng, hoạt động của Chương trình Khuyến mãi hoặc vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này hoặc bất kỳ Thỏa thuận cũng như Chính sách nào được nêu trên Trang web. Z.com Trade sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hậu quả nào của việc hủy bỏ Chương trình Khuyến mãi này.
 4. Z.com Trade bảo lưu quyền, theo quyết định riêng mình, thay đổi các Điều khoản và Điều kiện này và/hoặc sửa đổi, ngừng hoặc chấm dứt Chương trình Khuyến mãi này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp nào, quyết định của Z.com Trade sẽ là quyết định cuối cùng và có tính thực thi.
 5. Chương trình Khuyến mãi không dành cho nhân viên hoặc thành viên gia đình của nhân viên tại Z.com Trade.
 6. Trong trường hợp có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và tiếng Trung, phiên bản tiếng Anh sẽ được áp dụng.

 

Trở Lại Đầu Trang

Cảnh Báo Rủi Ro
Giao dịch các sản phẩm đòn bẩy có mức độ rủi ro cao. Bạn có thể thua lỗ vượt quá khoản đầu tư ban đầu và phải thanh toán thêm tiền. Những sản phẩm này không dành cho tất cả mọi người và bạn cần xin tư vấn độc lập nếu có bất kỳ nghi ngờ nào. Vui lòng đảm bảo rằng bạn hiểu rõ về các rủi ro.