• Tiếng Việt
  • 简体中文
  • Indonesia
  • Malay
  • Tiếng Việt

Vui Lòng Lựa Chọn Ngôn Ngữ Của Bạn

Ưu Điểm Giao Dịch

Giao dịch Quyền Chọn Nhị Phân với Nhà Môi Giới Danh Tiếng

  • Thu lợi nhuận chỉ trong 30 giây
  • Lợi nhuận đầu tư lên tới 80%
  • Nguồn giá minh bạch - GMO CLICK Securities
  • Bắt đầu giao dịch từ 5 USD
  • Rủi ro hạn chế, không có số dư âm
  • Có hỗ trợ giao dịch trên di động

Giao Dịch Nhanh Chóng & Đơn Giản

Bảng Lợi Tức Đầu Tư

*đơn vị USD/EUR

Tài Sản Gốc Khung Thời Gian Lợi Tức Đầu Tư Đầu Tư Tối Thiểu* Đầu Tư Tối Đa* Tổng Vốn Đầu Tư*
EURUSD EURUSD 30 giây 80% 5 500 2.000
EURUSD 60 giây 80% 5 500 2.000
EURUSD 90 giây 80% 5 500 2.000
GBPUSD EURUSD 30 giây 80% 5 500 2.000
GBPUSD 60 giây 80% 5 500 2.000
GBPUSD 90 giây 80% 5 500 2.000
AUDUSD AUDUSD 30 giây 80% 5 500 2.000
AUDUSD 60 giây 80% 5 500 2.000
AUDUSD 90 giây 80% 5 500 2.000
NZDUSD NZDUSD 30 giây 80% 5 500 2.000
NZDUSD 60 giây 80% 5 500 2.000
NZDUSD 90 giây 80% 5 500 2.000
USDJPY USDJPY 30 giây 80% 5 500 2.000
USDJPY 60 giây 80% 5 500 2.000
USDJPY 90 giây 80% 5 500 2.000
EURJPY EURJPY 30 giây 80% 5 500 2.000
EURJPY 60 giây 80% 5 500 2.000
EURJPY 90 giây 80% 5 500 2.000
GBPJPY GBPJPY 30 giây 80% 5 500 2.000
GBPJPY 60 giây 80% 5 500 2.000
GBPJPY 90 giây 80% 5 500 2.000
Vàng Vàng 30 giây 80% 5 500 2.000
Vàng 60 giây 80% 5 500 2.000
Vàng 90 giây 80% 5 500 2.000
USOil USOil 30 giây 80% 5 500 2.000
USOil 60 giây 80% 5 500 2.000
USOil 90 giây 80% 5 500 2.000

Điều Khoản Giao Dịch

Đơn Vị Tiền Tệ của Tài Khoản USD hoặc EUR
Công cụ EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, USDJPY, EURJPY,GBPJPY, Vàng, Dầu Hoa Kỳ
Khung Thời Gian 30, 60 và 90 giây,
*Thời gian không thể hủy lệnh đặt cho mỗi khung thời gian: 10, 20 và 30 giây trước khi hết hạn
Giá Tham Khảo Giá ở giữa để chỉ giá Mua/Bán do Z.com Trade đưa ra cho giao dịch Ngoại Hối/CFD
Lợi Tức Đầu Tư khi hết hạn Dự Báo Chính Xác: khoản đầu tư + lợi tức
Giá hết hạn = Giá thực hiện: hoàn lại khoản tiền đầu tư
Không chính xác: Không có
*Bạn mất khoản tiền đầu tư nhưng không có số dư âm
Số Tiền Đầu Tư Tối Thiểu với mỗi Quyền Chọn 5USD/5EUR
Số Tiền Đầu Tư Tối Đa với mỗi Quyền Chọn 500USD/500EUR
Tổng Số Tiền Đầu Tư Tối Đa 2.000USD/2.000EUR
Sàn Giao Dịch Aunton (có ứng dụng di động)
Tất Toán Lãi/Lỗ Tất toán tức thì khi hết hạn
Phí Mở Tài Khoản Không có
Hoa Hồng Giao Dịch Không có
Số Tiền Ký Gửi Ban Đầu Tối Thiểu Không có
Yêu Cầu Giải Chấp Không có
Tự Động Ngừng Giao Dịch Không có
Giờ Giao Dịch Chủ Nhật - Thứ Sáu 23:00 - 21:00 (EST)
Chủ Nhật - Thứ Sáu 22:00 - 20:00 (EDT)
Giờ EST tính từ 2:00 sáng ngày Chủ Nhật đầu tiên của tháng 11 đến 2:00 sáng ngày Chủ Nhật đầu tiên của tháng 3
Giờ EDT tính từ 2:00 sáng ngày Chủ Nhật thứ hai của tháng 3 đến 2:00 sáng ngày Chủ Nhật đầu tiên của tháng 11

Trở Lại Đầu Trang

Cảnh Báo Rủi Ro
Giao dịch các sản phẩm đòn bẩy có mức độ rủi ro cao. Bạn có thể thua lỗ vượt quá khoản đầu tư ban đầu và phải thanh toán thêm tiền. Những sản phẩm này không dành cho tất cả mọi người và bạn cần xin tư vấn độc lập nếu có bất kỳ nghi ngờ nào. Vui lòng đảm bảo rằng bạn hiểu rõ về các rủi ro.