• Tiếng Việt
  • 简体中文
  • 繁體中文
  • Indonesia
  • Malay
  • Tiếng Việt

Vui Lòng Lựa Chọn Ngôn Ngữ Của Bạn

Quyền Chọn Nhị Phân

Grab every profitable opportunity even in a low volatility market with up to 70% return.

You only need to choose "Call" or "Put", and receive an 70% return if the results meet your expectations.

Quyền Chọn Nhị Phân Là Gì?

Quyền chọn nhị phân là một giao dịch trong đó xác định một mức giá “lên” hoặc “xuống” so với “mức giá mục tiêu cụ thể” tại một “thời điểm cụ thể”.

The system will prompt a reference price, then you need to choose whether the price will "rise" (higher than the reference price) or "fall" (lower than the reference price) after 60 seconds or 90 seconds(time frame). Upon expiration of the time frame, you will receive a return equal to 70% of your invested amount should the due price be within your anticipated direction.

Danh Mục Sản Phẩm

  • Ngoại hối

  • Kim Loại Quý

  • Hàng Hóa

Rủi ro sẽ không vượt quá số tiền đầu tư của bạn

Trong giao dịch quyền chọn nhị phân, nếu giá biến động theo hướng ngược lại so với dự đoán của bạn, bạn sẽ chỉ mất số tiền đầu tư

Tối thiểu 5 USD để Đặt lệnh

The order amount you can choose for a binary options transaction starts from a minimum 5 USD to maximum 50 USD. If your forecast is successful, the return will be 70% of your investment amount.

Ví Dụ về Quyền Chọn Nhị Phân

Sự khác biệt chính giữa giao dịch quyền chọn nhị phân và Ngoại Hối là ngay cả biến động giá nhỏ cũng mang lại lợi nhuận cho bạn.

Xin hãy tham khảo ví dụ sau:

Ví Dụ về Quyền Chọn Nhị Phân
Mức Giá Tham Chiếu USD/JPY: 124,25
Mua: Quyền chọn nhị phân Ngoại Hối Mua 100 USD,
Sau thời gian tham chiếu, Giá USD/JPY: 124,4
Số tiền đầu tư:
100 USD
Lợi nhuận:
100 USD x 70% = 70 USD

Năm Bước Đơn Giản để Đặt Lệnh Giao Dịch

1. Chọn sản phẩm gốc

2. Kiểm tra khung thời gian

3. Chọn Mua/Bán

4. Nhập số tiền đầu tư

5. Nhấn nút Gửi

Cảnh Báo Rủi Ro
Giao dịch các sản phẩm đòn bẩy có mức độ rủi ro cao. Bạn có thể thua lỗ vượt quá khoản đầu tư ban đầu và phải thanh toán thêm tiền. Những sản phẩm này không dành cho tất cả mọi người và bạn cần xin tư vấn độc lập nếu có bất kỳ nghi ngờ nào. Vui lòng đảm bảo rằng bạn hiểu rõ về các rủi ro.