• Tiếng Việt
  • 简体中文
  • 繁體中文
  • Indonesia
  • Malay
  • Tiếng Việt

Vui Lòng Lựa Chọn Ngôn Ngữ Của Bạn

Thị Trường: Quyền Chọn Nhị Phân

Bảng Lợi Tức Đầu Tư

*đơn vị USD/EUR

Tài Sản Gốc Khung Thời Gian Lợi Tức Đầu Tư Đầu Tư Tối Thiểu* Đầu Tư Tối Đa*
EURUSD EURUSD 60 giây 70% 5 50
EURUSD 90 giây 70% 5 50
GBPUSD GBPUSD 60 giây 70% 5 50
GBPUSD 90 giây 70% 5 50
AUDUSD AUDUSD 60 giây 70% 5 50
AUDUSD 90 giây 70% 5 50
NZDUSD NZDUSD 60 giây 70% 5 50
NZDUSD 90 giây 70% 5 50
USDJPY USDJPY 60 giây 70% 5 50
USDJPY 90 giây 70% 5 50
EURJPY EURJPY 60 giây 70% 5 50
EURJPY 90 giây 70% 5 50
GBPJPY GBPJPY 60 giây 70% 5 50
GBPJPY 90 giây 70% 5 50
Vàng Vàng 60 giây 70% 5 50
Vàng 90 giây 70% 5 50
USOil USOil 60 giây 70% 5 50
USOil 90 giây 70% 5 50

Trở Lại Đầu Trang

Cảnh Báo Rủi Ro
Giao dịch các sản phẩm đòn bẩy có mức độ rủi ro cao. Bạn có thể thua lỗ vượt quá khoản đầu tư ban đầu và phải thanh toán thêm tiền. Những sản phẩm này không dành cho tất cả mọi người và bạn cần xin tư vấn độc lập nếu có bất kỳ nghi ngờ nào. Vui lòng đảm bảo rằng bạn hiểu rõ về các rủi ro.